1. YLEISTÄ

Kettupäivät järjestetään Helsingissä 15. – 19.11.2017. Tapahtuman järjestäjänä toimii Uudenmaan elokuvakeskus ry. Festivaali esittelee uusia kotimaisia lyhytelokuvia: animaatioita, dokumentteja, fiktiota ja kokeellisia elokuvia.

2. KILPAILUSARJA

Kettupäivillä on yksi kilpailusarja, jonka puitteissa jaetaan pääpalkintona Kettu-palkinto sekä palkintoja muissa kategorioissa. Uudenmaan elokuvakeskus ry:n hallitus nimeää esivalintaraadin, kilpailusarjan tuomariston ja määrittelee palkinnot.

3. EDELLYTYKSET OSALLISTUMISELLE

Kettupäivien kilpailusarjaan voivat osallistua 1.9.2015 jälkeen valmistuneet elokuvat. Kilpailuun voivat osallistua sekä suomalaisten ohjaajien että Suomessa tuotetut elokuvat. Samaa elokuvaa voi festivaalin kilpailuun tarjota vain kerran. Opetus-, mainos- ja matkailuelokuvia ei hyväksytä kilpailuun. Elokuvan kesto saa olla enintään 30 minuuttia.

Muun kuin suomenkielisten elokuvien esikatselukopiossa on suotavaa olla suomenkielinen tekstitys.

4. OSALLISTUMISMENETTELY

Kettupäiville ilmoittautuminen alkaa 26.5.2017 osoitteessa www.kettupaivat.com. Esikatseluun ilmoittautumista varten on Uudenmaan elokuvakeskus ry:lle toimitettava 15.8.2017 mennessä jokaisesta valintaan tarjotusta elokuvasta ilmoittautumislomake sekä kaikki siinä pakollisena pyydetyt liitteet ja toimiva esikatselulinkki mahdollisine salasanoineen. Vain valmiit tuotannot voivat osallistua. Vain sähköisesti täytetyt kaavakkeet hyväksytään. Kaavakkeen tietoja ja elokuvan stillkuvia käytetään festivaalille valituista elokuvista ja festivaalista tiedottamiseen. Esikatselua varten toimitettava linkki ja mahdollinen salasana on oltava voimassa vähintään 19.11.2017 asti.

Elokuvan ilmoittajalla on oltava tarvittavat tekijänoikeudet elokuvan ja sen osien julkiseen esittämiseen.

5. VALINTA

Uudenmaan elokuvakeskus ry:n hallituksen valitsema esivalintaraati päättää kilpailuun valitut elokuvat. Lopullinen valinta tehdään lokakuussa ja tieto ohjelmistoon valituista elokuvista julkaistaan festivaalin kotisivulla niinikään lokakuussa 2017. Esivalintaraati ei perustele yksittäisiä valintoja.

Kilpailuun valitun elokuvan esityskopio on toimitettava viimeistään tiistaina 31.10.2017. Festivaali ei takaa, että myöhemmin toimitetut esityskopiot pystytään esittämään osana festivaalin ohjelmistoa. Esityskopiot toimitetaan myöhemmin ilmoitettavaan osoitteeseen. Esikatselukopiota ei hyväksytä esityskopioksi.

Esityskopioiksi hyväksytään 35mm, 16mm ja 8mm filmikopiot, DCP, Prores 422 sekä h.264-tiedostomuodot. Kopiot pyydetään ensisijaisesti latauslinkkinä tiedostomuotoiseen elokuvaan.

Suomenkielisten elokuvien esityskopioissa on oltava englanninkielinen tekstitys. Muissa kuin suomenkielisissä elokuvissa on oltava tekstitys joko suomeksi tai englanniksi.

Uudenmaan elokuvakeskus varaa oikeuden esittää valittuja elokuvia Kettupäivillä 15.-19.11.2017 sekä siihen liittyvissä oheistapahtumissa maksimissaan neljä kertaa. Lisäksi festivaali varaa oikeuden esittää festivaalilla palkittuja elokuvia mahdollisissa Kettupäivien parhaat –näytöksissä festivaalin yhteistyöteattereissa vuoden 2017 loppuun asti. Lisäksi Uudenmaan elokuvakeskus varaa oikeuden käyttää max 10% otetta elokuvasta markkinoinnissaan erilaisissa kanavissa.

6. ELOKUVIEN TARKASTUTTAMINEN

Uudenmaan elokuvakeskus ry on anonut lain (kuvaohjelmalaki, 11 §) mukaista vapautusta kuvaohjelman luokittelu- ja merkitsemisvelvollisuudesta.

7. ESITYSKOPIOIDEN PALAUTUS

Fyysiset esityskopiot palautetaan ilmoittautumiskaavakkeessa ilmoitettuun palautusosoitteeseen noin kuukausi festivaalin jälkeen, ellei toisin sovita. Filmikopiot tulee noutaa ilmoittamastamme osoitteesta. Esityskopioiden lähettämiskuluista vastaa elokuvan lähettäjä. Elokuvan palautuskuluista Suomessa vastaa Uudenmaan elokuvakeskus ry.

Kettupäivät-festivaalin järjestää Uudenmaan Elokuvakeskus ry.

Yhdistyksen yhteystiedot:
puheenjohtaja Maria Mononen
uek.puheenjohtaja@gmail.com

Kettupäivät-festivaaliin liittyvät tiedustelut osoitteeseen kettupaivat@gmail.com